Şartlar ve koşullar

 

On DAF CF Elektrik minyatüründen birini kazanmak ister misiniz? DAF CF Elektrik Facebook yarışmamızda sizin olabilir!

DAF Trucks Türkiye DAF CF Elektrik Yarışması:

Bir DAF CF Elektrik minyatür kamyonu kazanmak için 18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlanan Facebook gönderisine katılmalısınız.

Buradan giriş yapabilirsiniz.

Katılım koşulları

18 Şubat 2021 Perşembe 09:00 ("Başlangıç Tarihi") DAF Trucks Türkiye Facebook sayfasında ("Giriş") çekilişe katılan 18 yaşında ve daha büyük herkes, 22 Şubat Pazartesi ("Kapanış Tarihi"), on DAF CF Elektrik minyatüründen birini ("Ödül") kazanma şansı için otomatik olarak ücretsiz çekilişe ("Ödül Çekilişi") katılacaktır. Facebook'ta katılımcı, gönderilen soruyu doğru yanıtlamalıdır. Kayıtlı ofisi DAF Trucks Türkiye, Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cd. No:1 Kat:31 34752 Ataşehir, İstanbul, Türkiye ("Organizatör") olan DAF Trucks Türkiye sosyal medya yöneticimiz tarafından kazanan ("Kazanan") olarak farklı katılımcıların on doğru cevabı seçilecektir. Çekiliş için aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir:

 1. Başlangıç tarihinden önce veya kapanış tarihinden sonra alınan başvurular geçersiz sayılacaktır.

   

 2. Kişi başına bir giriş sınırı vardır.

   

 3. Çekilişe katılarak tüm katılımcılar bu hüküm ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Katılımcıların verileri bu Ödül Çekilişini yönetmek ve değerlendirmek amacıyla toplanacak, saklanacak ve işlenecektir. Çekilişe katılarak, gerekirse adınızın ve ikamet ettiğiniz ülkenin kamuya açık hale getirilmesi de dahil olmak üzere onunla ilişkili veya bundan kaynaklanan herhangi bir tanıtımda yer almayı kabul edersiniz.

   

 4. Bu Ödül Çekilişi 18 yaş ve üzeri herkese açıktır. DAF Trucks Türkiye ve grup şirketlerinin çalışanları, acenteleri ve aileleri, bayi ağı ve Ödül Çekilişine profesyonel olarak bağlı olan kişiler yarışmaya katılamaz.

   

 5. Katılımcılar, DAF Truck Türkiye’nin DAF CF Elektrik yarışması sosyal medya gönderisini beğenmelidir. Sosyal medya yöneticimiz tarafından seçilecek katılımcılar, 2021'in 8. haftasında en geç seçilecektir. Kazananlar 8. haftada açıklanacaktır. Kazananlar bilgilendirildikten sonra, ödülü almak için adları ve adresleriyle birlikte Facebook üzerinden DAF Trucks Türkiye’ye mesaj göndermeleri gerekmektedir. Kazanan, bilgilendirildikten sonraki 24 saat içinde DAF Trucks Türkiye’ye mesaj göndererek iletişime geçmezse, düzenleyici, Ödül Çekilişini yeniden çekme hakkını saklı tutar ve Ödül kaybedilir. Organizatör, Ödül talep edilene kadar bu işlemi tekrarlama hakkını saklı tutar.

   

 6. Kazanan, Düzenleyicinin takdirine bağlı olarak seçilecek ve sonuçla ilgili herhangi bir yazışma yapılmayacaktır. Organizatör, katılımcıların uygunluğunu doğrulama hakkını saklı tutar.

   

 7. Başarısız katılımcılar bilgilendirilmeyecek, ancak kazananla ilgili ayrıntıları daf.social.media@daftrucks.com adresinden talep etme hakkına sahip olacaklar.

   

 8. Organizatör, bir katılımın uygunluğunun doğrulanması amacıyla makul olarak gerekli gördüğü bu tür bilgileri talep edebilir ve Ödül, Organizatör tatmin olana kadar ve tatmin olmadığı sürece verilebilir.

   

 9. Bu hüküm ve koşullara uymayan katılımlar geçersiz olacaktır. Organizatör, önceden bildirimde bulunmaksızın ve bu hüküm ve koşulların herhangi bir revizyonunun ardından, herhangi bir zamanda Ödül Çekilişini askıya alma, iptal etme veya değiştirme ve / veya bu hüküm ve koşulları gözden geçirme ve revize etme hakkını saklı tutar; katılımcılar, bu tür yeni veya değiştirilmiş hükümleri kabul etmiş sayılacaktır. Düzenleyici, eksik veya saldırgan gönderileri veya bu hüküm veya koşullara uymayanları diskalifiye etme hakkını saklı tutar ve Ödül Çekilişi Düzenleyicinin takdirine bağlı olarak yeniden açılabilir.

   

 10. Mevcut olandan daha fazla ödülün tahsis edilmesi dahil olmak üzere, bu Ödül Çekilişinin uygun şekilde işleyişini etkileyen kötüye kullanım ve / veya bir hata durumunda, Düzenleyici, Ödül Çekilişini sona erdirme veya askıya alma hakkını saklı tutar ve çekiliş sonucunu geçersiz saymak ve / veya Ödüllerin yeniden tahsis edilmesi gibi haklara sahiptir.

   

 11. Herhangi bir nedenle, programın bilgisayarla işlenmiş giriş bölümü planlandığı gibi çalışmıyorsa, bilgisayar virüsü bulaşması, hatalar, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, teknik arızalar veya Düzenleyicinin kontrolü dışındaki diğer nedenler dahil bu Ödül Çekilişinin yönetimini, güvenliğini, adaletini, bütünlüğünü veya uygun şekilde yürütülmesini bozan veya etkileyen durumlarda, Organizatör, Ödül Çekilişini iptal etme, feshetme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Organizatör, çekilişe katılıma engel olan herhangi bir bilgisayar ekipmanı veya yazılımındaki herhangi b12. Nakit veya diğer alternatif ödül yoktur. Ödül devredilemez veya yeniden satılamaz.

   

 12. Bu Ödül Çekilişine katılmak için herhangi bir satın alma gerekli değildir.

   

 13. Organizatör, girişlerin ya katılımcı ya da herhangi bir üçüncü şahıs tarafından herhangi bir şekilde ödendiğine ya da teşvik edildiğine inanmak için bir nedeni varsa, Ödül Çekilişine katılmaktan herhangi bir girişi diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

   

 14. Organizatör, katılımcılarla posta, telefon veya e-posta yoluyla iletişim kurmak isteyebilir. Herhangi bir iletişim, grubun ürün ve hizmetleri hakkında katılımcılara hizmet verebilecek bilgiler sağlamak veya pazar araştırması yoluyla katılımcıların görüşlerini almak için olacaktır.

   

 15. Bu Yarışma hiçbir şekilde Facebook tarafından desteklenmez, yönetilmez veya Facebook ile ilişkilendirilmez. Sağladığınız bilgiler DAF Trucks Türkiye tarafından bu şartlar ve koşullarda belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Bu Ödül Çekilişine girerek: (a) Facebook'un bu Ödül Çekilişinin amaçları için size karşı herhangi bir sorumluluktan tamamen muaf tutulmasını ; ve (b) bu Ödül Çekilişinin hiçbir şekilde Facebook tarafından desteklenmediğini ve yönetilmediğini veya Facebook ile ilişkili olmadığını kabul edersiniz.

   

 16. Bu hüküm ve koşullardan herhangi birinin yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu hüküm ve koşullardan silinecek ve geri kalan hükümler geçerliliğini koruyacak, tam olarak yürürlükte kalacaktır.

   

 17. Bu Ödül Çekilişi, kanunlar ihtilafı kuralını etkilemeksizin her bakımdan Türkiye Kanunları uyarınca yönetilecek ve yorumlanacak ve geçerli olacaktır ve Hollanda Mahkemeleri bundan kaynaklanan veya bununla bağlantılı her türlü yargılama üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.